HİZMETLER
PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ
Profesyonel yönetim ve servis hizmetleri sağlayıcısı olan firmamız, konusunda eğitimli kadrosuyla sizlere servis sağlayıcısı ve daha temiz, konforlu, huzurlu yaşam alanları için geleceği planlanıyor olmaktan mutluluk duymaktayız. Profesyonel yönetim hizmeti kapsamında aşağıdaki hizmetleri sizlere sağlıyoruz ;
• Yönetim Hizmeti
• Resmi dairelerdeki işlemlerin takibi ve kayıtların tutulması, formatların oluşturulması
• Olağan ve olağanüstü toplantıların planlanması, aracılık edilmesi, yer temin edilmesi
• Toplantılarda alınan kararların kat maliklerine duyurulması ve tebliğ edilmesi
• İşletme projesi ve yıllık bütçe hazırlanması
• Su Tesisatı, Elektrik Tesisatı vb. sistemlerde arıza bakım onarım işlerinin uzman ekipler tarafından yapılması ve takibi
• Pest kontrol hizmetleri
• Isıtma soğutma sistemlerinin çalıştırılması
• Asansör bakımı ve arızaların giderilmesi
• Sığınak, depo, garaj gibi mekanların tertip ve düzeninin sağlanması, bununla birlikte elektrik odaları, su depoları, yangın sistemi odası gibi yerlerde oluşacak her türlü tehlikenin giderilmesi için tedbirlerin alınması


TEMİZLİK HİZMETLERİ
PROSİTE olarak site temizliği ve blok temizliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ;
• Temizlik ile ilgili hizmet seviyelerinin belirlenmesi ve iş planı oluşturulması ile takibinin yapılması kullanılan araç/gereç ve ekipmanların çalışma yöntemleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi
• Dairelerden günlük evsel atıkların toplanması ve çöp konteynerlarının ve çöp konteyner mahallinin temizliğinin yapılması
• Kat ve hol temizliklerinin yapılması
• Ortak mahallerde bulunan: asansörler, asansör makine daireleri, merdiven hacimleri, korkuluklar, posta kutuları, girişler, bodrum kat depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri temizliğinin yapılması
• Haftalık temizlik raporlarının denetçiye iletilmesi
• Site ortak alanlarının kullanımında her kat malikinin yararlanabilmesi adına gerekli düzenlemelerin site yönetim kurulu ile alınacak ortak kararlara göre uygulanması
• Sarf malzeme, demirbaş ve hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi tarafımızdan sağlanmaktadır


MUHASEBE HİZMETLERİ
PROSİTE olarak; siteler için Muhasebe Hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyoruz;
• Aidat avans tutarlarının belirlenmesi yönetim/denetim kuruluna sunulması
• İşletme Gelir Gider Defterlerinin düzenli tutulması
• Harcamaların onaylı bütçeye uygunluğunun sürekli takibi ve izlenebilirliğinin sağlanması
• Bir sonraki genel kurula sunulmak üzere bilançoların hazırlanması
• Her bir bağımsız bölüm için borç/alacak durumlarının takip edilmesi, bilgilendirilmesi
• Ödemelerin planlanması, takibi ve yapılması
• Çalışanların ücret tahakkuku ve ödemeleri
• Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi
• Vergi ve resmi harçların yasal süreleri içinde ödenmesi için gerekli hizmetin sağlanması
• Online banka entegrasyonları ile hesaptaki tüm hareketleri tek ekrandan görme kolaylığının sağlanması
• Siteye ait duyurular , aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların her ay SMS ile cep telefonlarına gönderilmesi sağlanacaktır


GÜVENLİK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
İş ortaklarının hizmet verdiği alanlara yönelik güvenlik ihtiyaçlarına çözüm getiren PROSİTE, profesyonel ve yüksek nitelikli güvenlik çözümlerini; kaliteli, yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı bir anlayışla sunuyor. Ayrıca, çalışanlarının kişisel ve sektörel gelişimini kendi gelişimi ile eş değer görerek uzun vadede yatırımlarını çalışanları üstünde gerçekleştirmeye özen gösteriyor. Alanında uzman eğitmenler güvenlik personeline sistematik ve fonksiyonel eğitimler verirken, çalıştığı alanlara özel güvenlik çözümlerini doğru kurgularla oluşturulmuş bir ekip eşliğinde sunuyor. Gelişim ve motivasyonu yüksek düzeyde tutarak hizmet kalitesinde sürekliliği sağlayan, multidisipliner sistemde farklı uzmanlıkların birleşimiyle oluşturulmuş hizmet anlayışı ile çalıştığı alanlara ve markalara ayrıcalık kazandırıyor.


TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Sitenize ait; mekanik, elektrik, inşaat ve mimari işlerin gerekli yasal mevzuatlara uygun yetkili servisler ile bakımı, onarımı, tadilatı iyileştirme işleri ve arızalara müdahale ediyoruz. Teknik cihaz ve sistemlerin garanti takibinin yapılması, dokümantasyonların hazırlanması, teknik servislerden satın alınacak periyodik bakım ve servis hizmetlerinin takibi tarafımızdan ivedilikle gerçekleştirilmektedir. 24 saat teknik servis hizmeti verilmesi için gerekli organizasyon şirketimiz tarafından profesyonel ekipler aracılığıyla sağlanmaktadır.


HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde; kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasalar devreye girer. Bu noktada firmamız, danışman avukatlarla sorunu çözüme kavuşturarak komşuluk ilişkilerinin zedelenmesini engellemiş olur.

• Yönetim planının Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili yasalara uygun yapılması
• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
• İcra takibi yapılması ve dava açılması
• Dışarıdan hizmet alımlarında yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
• Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması